• 125 Trương Pháp, Đồng Hới, Quảng Bình
  • 0983 295 276 (Directors)
  • 02323 826 568
  • 125 Trương Pháp, Đồng Hới, Quảng Bình
  • facebook.com/Vihotelquangbinh