Superior Twin - 1,400,000.00 đồng/ngày

Diện tích phòng: 30m2

Hướng phòng:

Số lượng phòng: 20

Tiện nghi:

Thông tin đặt phòng