Superior Triple - 1,800,000.00 đồng/ngày

Diện tích phòng: 30m2

Hướng phòng:

Số lượng phòng: 21

Tiện nghi:

Thông tin đặt phòng