Superior King - 1,400,000.00 đồng/ngày

Diện tích phòng: 30m2

Hướng phòng:

Số lượng phòng: 36

Tiện nghi:

Thông tin đặt phòng