Penthouse - 3,000,000.00 đồng/ngày

Diện tích phòng: 60m2

Hướng phòng:

Số lượng phòng: 3

Tiện nghi:

Thông tin đặt phòng