Executive Suite (VIP) - 3,000,000.00 đồng/ngày

Diện tích phòng: 50m2

Hướng phòng:

Số lượng phòng: 11

Tiện nghi:

Thông tin đặt phòng